Rotterdamse vrouwen aan zet!

Het Rotterdams Vrouwenfonds is een jong Fonds. Zij bestaat sinds 2006.

Missie en doelstelling
Onze missie is het ondersteunen van culturele, sociale en economische initiatieven voor & door Rotterdamse vrouwen in al haar diversiteit. Hiermee wil zij een actieve en brede deelname stimuleren van Rotterdamse vrouwen aan het maatschappelijk leven.

Waar richt het Fonds zich op?
De projecten die het Fonds ondersteunt, zijn heel divers en bestrijken een breed terrein. Voor alle projecten geldt evenwel dat zij de sociale, culturele of economische ontwikkeling van Rotterdamse vrouwen stimuleren. De financiële ondersteuning vanuit het Fonds is dan ook gericht op activiteiten die daartoe kunnen bijdragen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van culturele en persoonlijke ontwikkeling, politiek, muziek of sport.

Daarbij gaat het hoofdzakelijk – maar niet enkel en alleen – om initiatieven op het gebied van huisvesting, zoals het bieden van financiering voor (tijdelijke) accommodatie. Bijvoorbeeld voor het organiseren van een bijeenkomst, het huren van studioruimte voor het opnemen van een cd of het repeteren van een dans- of theatervoorstelling, een rustig onderkomen voor het schrijven van een boek en het afhuren van een trainingscomplex ter voorbereiding van een sportcompetitie. 

Hoe gaat het Fonds te werk?
Organisaties kunnen bij ons een aanvraag indienen voor projecten binnen de gemeente Rotterdam die aansluiten bij de missie en doelstellingen van het Rotterdamse Vrouwenfonds. Naast een inhoudelijke beoordeling óf het project aan de missie en doelstelling van het Fonds voldoet zijn er ook een aantal algemene richtlijnen waaraan een aanvraag moet voldoen.
Het Bestuur beoordeelt de aanvragen. Bij twijfel over een aanvraag, kan het Rotterdams Vrouwenfonds bij de betreffende organisatie nadere informatie of referenties vragen. Het maximale aanvraagbedrag per project bedraagt € 5.000,-. Bij aanvragen van € 1.000,- of daarboven, adviseert de Raad van Advies het Bestuur.  Het Bestuur geeft uiteindelijk een positief of negatief advies om het project te steunen. 

Hoe kunt u een aanvraag doen?
Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Fonds middels  bijgaand aanvraagformulier.  Het aanvraagformulier kunt u downloaden (zie hiernaast) en alleen per post, dus in ‘hardcopy’ versturen. Aanvragen kunnen niet worden gemaild. Na ontvangst van de (complete) aanvraag, krijgt u binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging en informatie over de termijn van afhandeling.

Achtergrond Fonds
Het Rotterdams Vrouwenfonds is een Fonds van de Beheersstichting Ex & Acc. Het bestuur van deze Beheersstichting is ook het fungerend bestuur van het Rotterdams Vrouwenfonds.
De Raad van Advies die het bestuur van het Fonds adviseert is de Raad van Advies van de Beheersstichting Ex & Acc en bestaat uit oud-bestuursleden van de (inmiddels opgeheven) Stichting Vrouwenhuis Rotterdam.

klik! om het formulier te opnenen en te printen